Skip to Content

Over de Roborsthoeve

Nr. 43/ Fonteinstraat. Thans café-restaurant z.g. "Roborsthoeve". Voormalige hoeve van het semi-gesloten type met U-vormige opstelling; oude kern met grotendeels aangepaste dienstgebouwen uit XIX B.

Ten Z.O., aan de straat gelegen gerenoveerd woonhuis van acht trav. onder overstekend zadeldak (pannen) tussen zijtrapgevels, uit XVIII. Op r. zijtrapgevel d.m.v. muurankers gedateerd 1713. Witgeschilderde bakstenen gevels op gepikte plinten. Licht getoogde vensters met kleine roedeverdeling, arduinen lekdrempels en luiken. Getoogde deur in vlakke arduinen omlijsting. Dakoverstek op uitgewerkte houten modillons. Bouwnaad en sporen van muurvlechtingen in r. zijgevel wijzen op uitbreiding van het oude woonhuis.

Binnenin. Bewaarde samengestelde balklaag, in gelagkamer r. van voordeur met versierde en gedateerde moerbalk van 1713. Vloer bedekt met driekleurige cementtegels met geometrisch patroon van ca. 1900.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).